Ми навчаємося не для школи, а для життя. Сенека Молодший

20.03.21

ПІДРУЧНИКИ

Посилання на  підручники з математики, алгебри та геометрії
з переліком тем, які вивчаються по класах

Математика, 5 клас

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ
Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ
(десяткові дроби)

Математика, 6 клас
Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ
Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

7 клас, алгебра
Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ
Тема 2. ФУНКЦІЇ
Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

*7 клас, геометрія
Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ
Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ
Тема 4. КОЛО І КРУГ

*8 клас, алгебра

Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ
Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА
Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

8 клас, геометрія

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ
Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ
Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ
Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

*9 клас, алгебра
Тема 1. НЕРІВНОСТІ
Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ
Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ
Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ

*9 клас, геометрія
Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ
Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ
Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ
Тема 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА
Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ

*10 клас, алгебра
Тема 1. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
Тема 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ
Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
Тема 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
Тема 5. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

*10 клас, геометрія
Тема 1. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ
Тема 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
Тема 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
Тема 4. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ

*Математика , 10 клас

*11 клас, алгебра
Тема 1. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ 
Тема 2. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
Тема 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ  
Тема 4. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

*11 клас, геометрія
Тема 1. МНОГОГРАННИКИ 
Тема 2. ТІЛА ОБЕРТАННЯ 
Тема 3. ОБ’ЄМИ МНОГОГРАННИКІВ 
Тема 4. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

*Математика, 11 клас

Усі шкільні підручникиНемає коментарів: